Home

Beleidsontwikkeling, strategisch advies, procesregie, project- en zakelijk leiderschap

Bedrijfs- en beleidsresultaten vertonen zich zelden zonder interactie, participatie en community-involvement van en met aanbieders, gebruikers, toekomstige afnemers, stakeholders én medewerkers. Zonder identificatie en gedeelde waarden zijn mensen niet gemotiveerd samen te werken.

Interim beleidsadvies

Interim beleidsadvies

cultuur | educatie | jeugd | omgeving

BELEIDSMAKER verzorgt interim beleidsadvies voor korte of langere periode. Opdrachtgevers en overheidsinstanties waarvoor BELEIDSMAKER gewerkt heeft:

 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Almelo
 • Rijnbrink Groep
 • Land van Altena
 • Gemeente Texel
 • Planet Texel Academy
 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Gemeente Amsterdam
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam
 • Stadsdeel Zeeburg
 • Quest Consult
 • Blijf Groep
 • Wetenschapswinkel
 • Nederlands Film Festival
 • Holland Animation Film Festival
 • Rialto

Lees meer

Voor wie

BELEIDSMAKER werkt voor raden en colleges die met korte maar doordachte interventies beleidsmaatregelen willen laten slagen, ambitie hebben om te doen wat eerder niet lukte.

Lees meer