Home

Beleidsontwikkeling, strategisch advies, procesregie, project- en zakelijk leiderschap

Bedrijfs- en beleidsresultaten vertonen zich zelden zonder interactie, participatie en community-involvement van en met aanbieders, gebruikers, toekomstige afnemers, stakeholders én medewerkers. Zonder identificatie en gedeelde waarden zijn mensen niet gemotiveerd samen te werken.

Interim beleidsadvies

Interim beleidsadvies

wonen I omgeving I cultuur | educatie | jeugd

BELEIDSMAKER verzorgt interim beleidsadvies voor korte of langere periode. Opdrachtgevers en overheidsinstanties waarvoor BELEIDSMAKER gewerkt heeft:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (projectleiding financiële herplaatsingsgarantie en doorstroomlocaties statushouders)
 • Gemeente Den Haag (projectleiding subsidietender/ domeinadviseur OCW)
 • Provincie Gelderland (beleidsadvies cultuur)
 • Fonds Cultuurparticipatie (programma advies)
 • Gemeente Amersfoort (advies cultuur)
 • Gemeente Hoekse Waard (advies RO/erfgoed)
 • Zorgregio Midden-IJssel Oost-Veluwe (regie WMO)
 • Gemeente Hilversum (beleid cultuur)
 • Gemeente Almelo (projectplan cultuureducatie)
 • Rijnbrink Groep (strategisch advies cultuur)
 • Land van Altena (beleid cultuur en onderwijs)
 • Gemeente Texel (beleid jeugd en projectcoördinatie cultuur)
 • Planet Texel Academy (projectcoördinatie onderwijs)
 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (advies cultuur)
 • Amsterdams Fonds voor de Kunst (projectcoördinatie cultuureducatie)
 • Gemeente Amsterdam (beleid jeugd)
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (beleid cultuur)
 • Stadsdeel Zeeburg (beleid migranten)
 • Quest Consult (ontwikkelingshulp, fondsenwerving)
 • Blijf Groep (fondsenwerving)
 • Wetenschapswinkel (onderzoek)
 • Nederlands Film Festival (coördinatie PR)
 • Holland Animation Film Festival (coördinatie)
 • Rialto (coördinatie)

Lees meer

Voor wie

BELEIDSMAKER werkt voor raden en colleges die met korte maar doordachte interventies beleidsmaatregelen willen laten slagen, ambitie hebben om te doen wat eerder niet lukte.

Lees meer