Door wie

BELEIDSMAKER is Agnès van Schaijk

Geboren 1971, Cultuur, Beleid & Antropologie, sinds 2000 beleidsadviseur bij grote en kleine gemeenten, vanaf 2013 ondernemer.

Agnès is een bruggenbouwer, initiërend, dynamisch en initiatiefrijk van aard, omgevingsbewust, (bestuurlijk-)sensitief en communicatief in haar optreden maar zakelijk, doortastend, strategisch en creatief in haar werkwijze. Agnès ziet kansen en uitdagingen, kan goed initiatieven uitzetten en begeleiden of regisseren, maar ook goed schrijven. Ze bezit een goede ‘helicopterview’ en is daardoor uitstekend in staat om vanuit betrokkenheid (maar met gepaste afstand) naar rollen, belangen, projecten, initiatieven en inspanningen (van bijv. overheden) te kijken. Agnès heeft een grote mate van mensenkennis, is wendbaar en manoeuvreert met gemak tussen inhoudelijk beleidswerk en meer ontwikkelingsgerichte rollen als het sturen van processen.

Agnès op haar best

Wanneer ze de ruimte krijgt nieuwe wegen in te slaan, initiatieven mee de weg mag wijzen, projecten (zakelijk) mag leiden, de regie op (samenwerkings)processen krijgt toebedeeld, voor de werk- en opdrachtgever in gezamenlijkheid met aanbieders het werkveld en middenkader visie mag ontwikkelen en/of uitzetten (volgens een gezamenlijk vooraf bepaalde strategie of transitieplan), kennis mag laten uitwisselen, processen in gang mag zetten én ze mag opschrijven. Agnès doet niets liever dan mensen en initiatieven bij elkaar brengen en allianties en domeinen op elkaar aansluiten; altijd op basis van een gemeenschappelijke deler en (dus) op basis van win-win. Agnès werkt vanuit beelden (ziet het eindresultaat en is doortastend en creatief in het behalen van resultaten).

Menstypologie (Jung): het 3-voudige type (gelijke waarden op voelen-denken-doen). In de literatuur staat dit type omschreven als ‘verbinder en inspirator voor mensen en projecten om zich te blijven ontwikkelen’.