Hoe

BELEIDSMAKER biedt een beleidsadviseur/ projectleider met inhoudelijke expertise, die de scope en financieringsstromen (binnen overheden) kent, maar ook de wegen voor organisaties voor het aanvragen van subsidies, het werven van fondsen en sponsors. Een inhoudelijk adviseur met kennis van zakelijke processen, in staat om een strategisch plan op te stellen en de te doorlopen processen overziet. BELEIDSMAKER kan subsidieaanvragen opstellen, beleidsnota’s en beleidsprogramma’s formuleren en kan inhoudelijk adviseren over (de kwaliteit van) cultuur-, educatie-, jeugd-, media-, zorg- en participatie (of: omgevings)projecten.

Draagvlakontwikkeling

Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, wel door het proces waarlangs het advies tot stand komt anders vorm te geven: participatief, constructief, vraaggericht, vanuit een breed draagvlak en dus ‘van onderop’. Altijd op basis van win-win. Wij luisteren eerst en brengen vervolgens de uitdaging in kaart, daarna komt volgt pas de  analyse en tot slot de uitwerking in een advies. BELEIDSMAKER gaat liefst uit van de lokale scope of ‘atlas’ en vertaalt dan naar boven toe, in plaats van andersom. We leven tenslotte in lokale allianties en gemeenschappen en dáár komen de maatregelen dan ook het beste aan. De uitdrukking ‘een kip zonder kop’ komt in ons vocabulaire niet voor. Eerst luisteren, dan denken, daarna pas doen. Ook wel: strategisch denken of duurzame ontwikkeling genoemd.