Voor wie

Het aanbod van BELEIDSMAKER is bestemd voor overheden en overheid gerelateerde partners, branche- en ondersteuningsorganisaties. Instanties die beleid willen formuleren, processen willen regisseren, domeinen en netwerken op elkaar willen aansluiten, in gezamenlijkheid projecten willen initiëren, met strategie en visie op het proces, altijd op basis van win-win. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, een vernieuwend programma of vanuit economisch voordeel.

Gemeenten, raden en colleges

BELEIDSMAKER werkt voor raden en colleges die met doordachte interventies beleidsmaatregelen willen laten slagen, ambitie hebben om te doen wat eerder niet lukte. En echt moeilijk is dat niet: we gaan eerst luisteren en denken en dan pas doen. Maar ook: keuzes maken om de consequenties van dat doen te kunnen dragen.

BELEIDSMAKER heeft kennis van en ervaring met gemeentelijke, provinciale en landelijke beleidsprocessen (en de interne procedures) en kan dus meteen aan de slag.